НАСТАНИ И СЛУЧУВАЊА

Учество на меѓународната конференција “Компетентност на лаборатории 2019„ во организација на КРОЛАБ

Во 2019 година продолжи соработката со Хрватското здружение на лаборатории КРОЛАБ. Во ноември 2019 претседателката на МАКЛАБ како член на ...
Read More

Четврта Меѓународна конференција “Квалитет и компетентност 2019“

Од 03-05 октомври 2019 се одржа Четвртата Меѓународна конференција “Квалитет и компетентност 2019“ во организација на МАКЛАБ. Вo текот на ...
Read More

Обука на тема “ИНТЕРНИ ПРОВЕРУВАЧИ ЗА ЛАБОРАТОРИИ ЗА ТЕСТИРАЊЕ И КАЛИБРАЦИЈА СОГЛАСНО ISO/IEC 17025:2017 “

На 24 и 25 јуни 2019 како продолжение на обуката одржана во месец април, Маклаб организираше обука на тема “ ...
Read More

Обука на тема “Како да се спроведе транзиција од ISO/IEC 17025:2005 во ISO/IEC 17025:2017 низ практични примери “

Во месец април 2019 МАКЛАБ организираше обука на тема “Како да се спроведе транзиција од ISO/IEC 17025:2005 во ISO/IEC 17025:2017 ...
Read More

Обука на тема „ Управување со ризици и обезбедување на валидни резултати во лаборатории за тестирање и калибрација согласно новиот MKC EN ISO/IEC 17025:2018 “

На 01 февруари 2019 година МАКЛАБ организираше обука на тема „ Управување со ризици и обезбедување на валидни резултати во ...
Read More

Годишно собрание на МАКЛАБ

На 09 март 2018 година МАКЛАБ го одржа редовното годишно собрание. На собранието беа присутни поголем број претставници на членките ...
Read More

Обука на тема „ Акредитација согласно ISO/IEC 17025:2017 – кои се новините и како истите да се имплементираат “

Согласно својата програма за работа во месец февруари МАКЛАБ организираше дводневна обука на тема „ Акредитација согласно ISO/IEC 17025:2017 - ...
Read More

Трета Меѓународна конференција „КВАЛИТЕТ И КОМПЕТЕНТНОСТ 2017“

Во организација на МАКЛАБ и ИАРМ од 14-16 Септември 2017 г. во хотел Силекс, Охрид се одржа Третата меѓународна конференција ...
Read More

Втора Меѓународна конференција „КВАЛИТЕТ И КОМПЕТЕНТНОСТ 2015“

Во организација на МАКЛАБ и ИАРМ од 17-19 Септември 2015 г. во хотел Метропол, Охрид се одржа Втората меѓународна конференција ...
Read More

Годишно собрание на МАКЛАБ

Согласно својата програма за работа, Здружението МАКЛАБ на 25 февруари 2015 година го одржа своето редовно годишно собрание. На собранието ...
Read More

Дводневна обука на тема: „Интерни оценувачи по стандардите МКС EN ISO/IEC 17025:2006 и МКС EN ISO/IEC 19011:2012“

На 3 и 4 Декември 2014 во организација на МАКЛАБ се одржа обука на тема „Интерни оценувачи по стандардите МКС ...
Read More

Дводневна обука на тема „Интерни оценувачи по стандардите МКС EN ISO/IEC 17020:2012 и МКС EN ISO/IEC 19011:2012“

Македонското Здружение на Лаборатории и Инспекциски Тела – МАКЛАБ на 16 и 17 декември 2014 година во Хотел ВИП Скопје ...
Read More

Учество на Конгресот на хемичари и технолози на РМ

Во период од 08 до 11 Октомври, МАКЛАБ учествуваше на Конгресот на хемичари и технолози на РМ, кој се одржа ...
Read More

Еднодневна обука на тема „ Верификација и валидација на методите во лабораториите за тестирање, калибрација и медицинските лаборатории и пресметка и примена на мерната неодреденост “

На 07.07.2015 година во хотел Континентал МАКЛАБ организираше обука на тема „Верификација и валидација на методите во лабораториите за тестирање, ...
Read More

Обука “„CE-означувањето како предуслов за слободно движење на производите во ЕУ“

На 17 Јуни 2014 год.., Македонското Здружение на Лаборатории и Инспекциски тела, организираше еднодневна обука на тема „CE-означувањето како предуслов ...
Read More

Одбележан ,,Светскиот ден на акредитацијата”

На покана на Институтот за акредитација на Република Македонија, Претседателот на македонското здружение на лаборатории и инспекциски тела - МАКЛАБ, ...
Read More

Обука “Подготовка за акредитација на лаборатории по стандардот МКС EN ISO\IEC 17025:2006”

На 24 и 25 Април 2014 год., Македонското Здружение на Лаборатории и Инспекциски тела, организираше дводневна обука на тема “Подготовка ...
Read More

Обука “Управување со документација и компетентност на персоналот во медицински лаборатории согласно МКС EN ISO 15189:2013 и Национални барања за акредитација на медицински лаборатории“

Согласно предвидената програма за работа во 2014 година, Македонското Здружение на Лаборатории и Инспекциски тела, организираше дводневна обука на тема“"Управување ...
Read More

Годишно собрание на МАКЛАБ за 2014 година

На 12 февруари 2014 година Македонското здружение на лаборатории МАКЛАБ го одржа своето редовно годишно собрание за 2014 година. Во ...
Read More

Обука за Примена на меѓународниот стандард MKC ISO 15189:2010 – акредитација на медицински лаборатории

Во рамките на својата програма за работа за 2014 година, Здружението МАКЛАБ на 12 и 13 ноември 2013 год. организираше ...
Read More

Учество на меѓународната конференција „КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЛАБОРАТОРИИ 2013„ Опатија, Република Хрватска

Македонското здружение на лаборатории МАКЛАБ во насока на промовирање на работата на здружението во регионот и пошироко учествуваше на Деветтата ...
Read More

Обука за Примена на меѓународниот стандард MKC EN ISO/IEC 17025:2006

Македонското здружение на лаборатории МАКЛАБ, согласно својата програма за работа во 2013, организираше дводневна обука за примена на меѓународниот стандард ...
Read More

Меѓународна конференција „КВАЛИТЕТ И КОМПЕТЕНТНОСТ 2013„

Меѓународната конференција “Квалитет и компетентност 2013“ во организација на Македонското здружение на лаборатории и инспекциски тела МАКЛАБ и Институтот за ...
Read More

Здружението МАКЛАБ го одржа Годишното собрание за 2013 година

На 22.04.2013 година МАКЛАБ го одржа Годишното собрание за 2013 година. Извештајот за работата на МАКЛАБ за 2012 година и ...
Read More

МАКЛАБ стана членка на Европската Федерација на Националните Асоцијации на Лаборатории ЕУРОЛАБ

Како резултат на повеќемесечната интензивна комуникација со Секретаријатот на ЕУРОЛАБ,  Македонското здружение на лаборатории МАКЛАБ во месец Април 2013 година ...
Read More

МАКЛАБ организираше еднодневна обука на тема “Одредување на мерна несигурност“

Согласно својата програма за работа во 2012 година Македонското здружение на лаборатории МАКЛАБ организираше еднодневна обука на тема „Одредување на ...
Read More

МАКЛАБ организираше дводневна обука на тема “Примена на стандардот МКС ENISO/IEC 17020:2006 и запознавање со измените во стандардот MKC EN ISO/IEC 17020:201.

Согласно својата програма за работа во 2012 година Македонското здружение на лаборатории МАКЛАБ организираше дводневна обука на тема „Примена на ...
Read More

МАКЛАБ учесник на конференцијата „Компетентност на лабораториите“

Претставници на Македонското здружение на лаборатории МАКЛАБ присуствуваа на конференцијата на тема „Компетентност на лабораториите“ која се оддржа од 10 ...
Read More

МАКЛАБ организираше дводневна обука на тема “Примена на стандардот МКС ENISO/IEC 17025:2006 во лабораториите за тестирање и калибрација„

Согласно својата програма за работа во 2012 година Македонското здружение на лаборатории МАКЛАБ организираше дводневна обука на тема „Примена на ...
Read More

Одбележување на денот на акредитација

На покана на Иститутот за акредитација на Република Македонија, Здружението МАКЛАБ се вклучи во одбележувањето на Светскиот ден на акредитација ...
Read More

Годишно собрание на МАКЛАБ за 2012

Годишното собрание на Здружението МАКЛАБ за 2012 година се одржа на 31.05.2012 во просториите на тренинг центарот на ИАРМ. На ...
Read More

Прва работна средба на МАКЛАБ

На 05.04.2012 година во просториите на Стопанска комора на РМ здружението МАКЛАБ организираше работна средба со цел да ги запознае ...
Read More

Потпишан е меморандум за соработка со КРОЛАБ

Меѓународната конференција “ Компетентност на лабораториите 2011“ што се одржа во Цавтат, Република Хрватска во организација на Хрватското здружение на ...
Read More

МАКЛАБ

телефон: ++389 72 205 808

++389 2 2448 058

e-mail: maklab@maklab.org.mk

МАКЛАБ