На 09 март 2018 година МАКЛАБ го одржа редовното годишно собрание. На собранието беа присутни поголем број претставници на членките на МАКЛАБ и истите од сртана на Претседателката на МАКЛАБ, М-р Магдалена Трајковска Трпевска беа запознаени со активностите на МАКЛАБ во 2017 година и со предлог програмата за работа за 2018 година. Во текот на собранието беше развиена обемна дискусија за проблемите со кои се соочуваат лабораториите и инспекциските тела во текот на својата работа

 

Напишете коментар