Во период од 08 до 11 Октомври, МАКЛАБ учествуваше на Конгресот на хемичари и технолози на РМ, кој се одржа во Хотел Метропол Охрид.
Овој научен собир беше искористен како уште една одлична можност за промоција на Здружението помеѓу научната јавност во Република Македонија.

 

Напишете коментар