Согласно својата програма за работа, Здружението МАКЛАБ на 25 февруари 2015 година го одржа своето редовно годишно собрание. На собранието на Маклаб присуствуваше и Директорот на ИАРМ, г-н Трпе Ристоски која уште еднаш ја искажа подршката за работата на МАКЛАБ. Собранието го отвори претседателот на МАКЛАБ, М-р Магдалена Трајковска Трпевска која ги запозна присутните со работата и активностите на МАКЛАБ во 2014 година. Притоа особено беше истакнато дека МАКЛАБ успешно ги оствари програмските задачи за 2014 година со особен акцент на организираните обуки во 2014 година и активностите за промоција на здружението на национален и интернационален план. Исто така во 2014 година беше продолжена активната соработка со ЕУРОЛАБ.

 

Напишете коментар