V Меѓународна конференција

КВАЛИТЕТ И КОМПЕТЕНТНОСТ 2024

Организирано од МАКЛАБ и ИАРСМ

Охрид 26 - 28 Септември 2024г


VI Меѓународна конференција

КВАЛИТЕТ И КОМПЕТЕНТНОСТ 2024

Организирано од МАКЛАБ и ИАРСМ

Охрид 26 - 28 Септември 2024г


ПОЧИТУВАНИ!

Почитувани,

Во име на организациониот одбор, Ве покануваме да учествувате на Шестата Меѓународна конференција „КВАЛИТЕТ И КОМПЕТЕНТНОСТ 2024, во организација на Македонското здружение на лаборатории и инспекциски тела МАКЛАБ и Институтот за Акредитација на Република Северна Македонија.


Со особен интерес ја организираме конференцијата по шести пат, со што сме чекор поблиску до нашата крајна цел: компетентна, ефикасна и одржлива

структура за квалитет на национално, регионално и меѓународно ниво.


Ве охрабруваме да дадете и Ваш личен придонес кон оваа наша цел преку презентирање на трудови од Вашата стручна и професионална област.


МЕ Меѓународната конференција “ Квалитет и компетентност 2024“ ја организираме како нова можност за споделување на искуства и проширување на соработката помеѓу лабораториите од целниот регион и пошироко.

Срдечно го очекуваме вашето присуство

М-р Магдалена Трајковска Трпевска .

Програмски одбор

"Членови на програмскиот одбор..."

M-р Магдалена Трајковска Трпеска

М-р Слободен Чокревски

Проф. Др. Сц. Вјекослав Живковиќ

Др. Трпе Ристоски

Елена Трпчевска

Мирела Зечевиќ

Важни датуми

ДОСТАВУВАЊЕ АПСТРАКТИ

до 30.06-2024

ПРИЈАВУВАЊЕ ЗА УЧЕСТВО

до 01.09-2024

УПЛАТА НА КОТИЗАЦИЈА

до 10.09-2024

Tематски целини

  • Новини во инфраструктурата за квалитет
  • Улогата на дигитализацијата во одржливоста на лабораториите.
  • Зелени практики во лабораториите
  • Лабораториите за тестирање и калибрација - предизвици и решенија
  • Влијанијата на економијата врз развојот на лабораториите


КОТИЗАЦИЈА

Котизацијата за учество на конференцијата изнесува:

  • за членки на МАКЛАБ......9.000,00 МКД
  • за останати ...11.000,00 МКД (180 EUR)

За рана уплата на котизацијата до 30.06.2024 следува попуст од 10%,


Котизацијата вклучува: материјали за конференцијата, коктел за добредојде, свечена вечера, кафе паузи


Уплата на котизацијата се врши на жиро сметка:

Денарска - 200002388318375 Стопанска банка АД Скопје


Инструкции за плаќање од странство:


СТОПАНСКА БАНКА АД СКОРЈЕ “11 Октомври" бр. 7, 1000 Скорје, Р. С, Македопја

SWIFT: SТОВМКАХ, IВАN: МКО7200002525927910 - EUR


Beneficiary: MAKLAB - SKOPJE


Address: Kuzman Josifovski Pitu 28/3-13 1000 Skopje


со назнака :За конференција Квалитет и компетентност 2024".ПРИЈАВАТА МОЖЕТЕ ДА ЈА СИМНЕТЕ НА СЛЕДНИОТ ЛИНК ИЛИ ДА ЈА ПОПОЛНИТЕ ONLINE.

ПРИЈАВАТА ЗАЕДНО СО УПЛАТАТА ИСПРАТЕТЕ ГИ НА maklab@maklab.mk

Сместување

Хотел Силекс

Сместувањето за учесниците на конференцијата е организирано во Хотел СИЛЕКС - Охрид

Ве мориме резервација за сместувањето да направите директно во хотел Силекс со назнака

за конференција КВАЛИТЕТ И КОМПЕТЕНТНОСТ 2022

Контакт

МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ НА ЛАБОРАТОРИИ И ИНСПЕКЦИСКИ ТЕЛА МАКЛАБ

бул. Кузман Јосифовски Питу бр, 23/8 лок 13, Скопје - МКД

тел. 072 205 808; 2448 058

mail: maklab@maklab.mk

МАКЛАБ