IV Меѓународна конференција

КВАЛИТЕТ И КОМПЕТЕНТНОСТ 2019

Организирано од МАКЛАБ

во Соработка со ИАРМ

Охрид 03-05 Октомври 2019


IV Меѓународна конференција

КВАЛИТЕТ И КОМПЕТЕНТНОСТ 2019

Организирано од МАКЛАБ

во Соработка со ИАРМ

Охрид 03-05 Октомври 2019


ПОЧИТУВАНИ!

Во име на организациониот одбор, Ве покануваме да учествувате на Четвртата Меѓународна конференција "КВАЛИТЕТ И КОМПЕТЕНТНОСТ 2019" во организација на Македонското здружение на лаборатории и инспекциски тела МАКЛАБ.

Со особен интерес ја организираме конференцијата по четврти пат, со што сме чекор поблиску до нашата крајна цел: компетентна и одржлива структура за квалитет на национално, регионално и меѓународно ниво.

Ве охрабруваме да дадете и Ваш личен придонес кон оваа наша цел преку презентирање на трудот од Вашата стручна и професионална област.

Се надеваме дека IV Меѓународна конференција "Квалитет и компетентност 2019" ќе ги надмине нашите очекувања, особено со сегментот на споделување на искуства и проширување на можностите за идна соработка.

Програмски одбор

"Членови на програмскиот одбор..."

M-р Магдалена Трајковска Трпеска

Д-р Трпе Ристовски

Проф. Др. сц. Давор Звиздич

МСц Младен Јаковчич

Елена Трпчевска

Мирко Трпевски

Важни датуми

ДОСТАВУВАЊЕ АПСТРАКТИ

до 05.08-2019

ДОСТАВУВАЊЕ ТРУДОВИ

до 16.08-2019

ПРИЈАВУВАЊЕ ЗА УЧЕСТВО

до 15.09-2019

УПЛАТА НА КОТИЗАЦИЈА

до 30.09-2019

Tематски целини


» НАЦИОНАЛНА И ЕВРОПСКА ЗАКОНСКА РАМКА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТ, ПРОМОВИРАЊЕ НА АКРЕДИТАЦИЈАТА КАКО ПОТВРДА НА КВАЛИТЕТОТ.

» ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И РАЗВОЈНИ ТРЕНДОВИ ВО ЛАБОРАТОРИИТЕ ЗА ТЕСТИРАЊЕ, КАЛИБРАЦИЈА И ИНСПЕКЦИСКИ ТЕКА, КОЛКУ И КАКО ГИ КОРИСТИМЕ ТЕХНОЛОГИИТЕ.

» КВАЛИТЕТОТ КАКО ИМИЏ НА ЛАБОРАТОРИИТЕ ЗА ТЕСТИРАЊЕ И КАЛИБРАЦИЈА, ИНСПЕКЦИСКИТЕ ТЕЛА И ТЕЛАТА ЗА СЕРТИФИКАЦИЈА - ПРЕДИЗВИЦИ И РЕШЕНИЈА -

» ТЕСТИРАЊЕ И КОНТРОЛА ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА, ИНДУСТРИЈАТА И ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО, УЛОГАТА НА ЛАБОРАТОРИИТЕ ВО РАЗВОЈОТ НА СТОПАНСТВОТО.

» ИСПИТУВАЊЕ И СЕРТИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОДИ НАМЕНЕТИ ЗА ДОМАШЕН ПАЗАР И ЗА ЕВРОПСКИТЕ ПАЗАРИ

КОТИЗАЦИЈА

Котизацијата за учество на конференцијата изнесува:


  • За членки на МАКЛАБ 7000ден
  • За останати 9000ден (150 ЕУР)


Котизацијата вклучува: материјали за конференцијата, коктел за добредојде, свечена вечера, кафе паузи,


Уплата на котизацијата се врши на жиро сметка:

Денарска - 200002388318375 Стопанска банка АД Скопје


Инструкции за плаќање од странство:

STOPANSKA BANKA AD SKOPJE

"11 Oktomvri" br 7, 1000 Skopje, R. Makedonija

SWIFT: STOBMK2X

IBAN: MK07200002525927910 - EUR

Beneficiary: MAKLAB SKOPJE

Address: Bul. Kuzman Josifofski -Pitu 28/3-I13 1000 Skopje

со назнака

"за конференција Квалитет и компетентност 2019"


ПРИЈАВАТА МОЖЕТЕ ДА ЈА СИМНЕТЕ НА СЛЕДНИОТ ЛИНК ИЛИ ДА ЈА ПОПОЛНИТЕ ONLINE.

ПРИЈАВАТА ЗАЕДНО СО УПЛАТАТА ИСПРАТЕТЕ ГИ НА maklab@maklab.org.mk

Сместување

Хотел Силекс

Сместувањето за учесниците на конференцијата е организирано во Хотел СИЛЕКС - Охрид

Ве мориме резервација за сместувањето да направите директно во хотел Силекс со назнака

за конференција КВАЛИТЕТ И КОМПЕТЕНТНОСТ 2019

Контакт

МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ НА ЛАБОРАТОРИИ И ИНСПЕКЦИСКИ ТЕЛА МАКЛАБ

бул. Кузман Јосифовски Питу бр, 23/8 лок 13, Скопје - МКД

тел. 072 205 808; 2448 058

mail: maklab@maklab.mk

МАКЛАБ