Образец за

Регистрација

Македонско здружение на лаборатории и инспекциски тела МАКЛАБ

,,Кузман Јосифовски Питу”, бр.28/3 лок.13, Скопје02/2448-058,

VI Меѓународна конференција

КВАЛИТЕТ И КОМПЕТЕНТНОСТ 2024

26 - 28 Септември 2024

хотел Силекс, Охрид, Република С. Македонија

1. Регистрација за учество:

Учество со пријавување на труд
Учество со пријавување на труд
Учество без пријавување на труд
Усна презентација
Усна презентација
Постер презентација

Ви благодариме за Вашата пријава за учество на конференцијата!

Лица за контакт:

Елизабета Стефанова

Елена Шопковска

телефон: ++389 72 205 808

++389 2 2448 058

e-mail: maklab@maklab.mk

МАКЛАБ

телефон: ++389 72 205 808

++389 2 2448 058

e-mail: maklab@maklab.org.mk

Следете не на социјални мрежи:

МАКЛАБ