НАСТАНИ И СЛУЧУВАЊА

Учество на меѓународната конференција “Компетентност на лаборатории 2019„ во организација на КРОЛАБ

Во 2019 година продолжи соработката со Хрватското здружение на лаборатории КРОЛАБ. Во ноември 2019 претседателката на МАКЛАБ како член на ...

Четврта Меѓународна конференција “Квалитет и компетентност 2019“

Од 03-05 октомври 2019 се одржа Четвртата Меѓународна конференција “Квалитет и компетентност 2019“ во организација на МАКЛАБ. Вo текот на ...

Обука на тема “ИНТЕРНИ ПРОВЕРУВАЧИ ЗА ЛАБОРАТОРИИ ЗА ТЕСТИРАЊЕ И КАЛИБРАЦИЈА СОГЛАСНО ISO/IEC 17025:2017 “

На 24 и 25 јуни 2019 како продолжение на обуката одржана во месец април, Маклаб организираше обука на тема “ ...

Обука на тема “Како да се спроведе транзиција од ISO/IEC 17025:2005 во ISO/IEC 17025:2017 низ практични примери “

Во месец април 2019 МАКЛАБ организираше обука на тема “Како да се спроведе транзиција од ISO/IEC 17025:2005 во ISO/IEC 17025:2017 ...

Обука на тема „ Управување со ризици и обезбедување на валидни резултати во лаборатории за тестирање и калибрација согласно новиот MKC EN ISO/IEC 17025:2018 “

На 01 февруари 2019 година МАКЛАБ организираше обука на тема „ Управување со ризици и обезбедување на валидни резултати во ...

Годишно собрание на МАКЛАБ

На 09 март 2018 година МАКЛАБ го одржа редовното годишно собрание. На собранието беа присутни поголем број претставници на членките ...

Обука на тема „ Акредитација согласно ISO/IEC 17025:2017 – кои се новините и како истите да се имплементираат “

Согласно својата програма за работа во месец февруари МАКЛАБ организираше дводневна обука на тема „ Акредитација согласно ISO/IEC 17025:2017 - ...

Трета Меѓународна конференција „КВАЛИТЕТ И КОМПЕТЕНТНОСТ 2017“

Во организација на МАКЛАБ и ИАРМ од 14-16 Септември 2017 г. во хотел Силекс, Охрид се одржа Третата меѓународна конференција ...

Втора Меѓународна конференција „КВАЛИТЕТ И КОМПЕТЕНТНОСТ 2015“

Во организација на МАКЛАБ и ИАРМ од 17-19 Септември 2015 г. во хотел Метропол, Охрид се одржа Втората меѓународна конференција ...

Годишно собрание на МАКЛАБ

Согласно својата програма за работа, Здружението МАКЛАБ на 25 февруари 2015 година го одржа своето редовно годишно собрание. На собранието ...

Дводневна обука на тема: „Интерни оценувачи по стандардите МКС EN ISO/IEC 17025:2006 и МКС EN ISO/IEC 19011:2012“

На 3 и 4 Декември 2014 во организација на МАКЛАБ се одржа обука на тема „Интерни оценувачи по стандардите МКС ...

Дводневна обука на тема „Интерни оценувачи по стандардите МКС EN ISO/IEC 17020:2012 и МКС EN ISO/IEC 19011:2012“

Македонското Здружение на Лаборатории и Инспекциски Тела – МАКЛАБ на 16 и 17 декември 2014 година во Хотел ВИП Скопје ...

Учество на Конгресот на хемичари и технолози на РМ

Во период од 08 до 11 Октомври, МАКЛАБ учествуваше на Конгресот на хемичари и технолози на РМ, кој се одржа ...

Еднодневна обука на тема „ Верификација и валидација на методите во лабораториите за тестирање, калибрација и медицинските лаборатории и пресметка и примена на мерната неодреденост “

На 07.07.2015 година во хотел Континентал МАКЛАБ организираше обука на тема „Верификација и валидација на методите во лабораториите за тестирање, ...

Обука “„CE-означувањето како предуслов за слободно движење на производите во ЕУ“

На 17 Јуни 2014 год.., Македонското Здружение на Лаборатории и Инспекциски тела, организираше еднодневна обука на тема „CE-означувањето како предуслов ...

Одбележан ,,Светскиот ден на акредитацијата”

На покана на Институтот за акредитација на Република Македонија, Претседателот на македонското здружение на лаборатории и инспекциски тела - МАКЛАБ, ...

Обука “Подготовка за акредитација на лаборатории по стандардот МКС EN ISO\IEC 17025:2006”

На 24 и 25 Април 2014 год., Македонското Здружение на Лаборатории и Инспекциски тела, организираше дводневна обука на тема “Подготовка ...

Обука “Управување со документација и компетентност на персоналот во медицински лаборатории согласно МКС EN ISO 15189:2013 и Национални барања за акредитација на медицински лаборатории“

Согласно предвидената програма за работа во 2014 година, Македонското Здружение на Лаборатории и Инспекциски тела, организираше дводневна обука на тема“"Управување ...

Годишно собрание на МАКЛАБ за 2014 година

На 12 февруари 2014 година Македонското здружение на лаборатории МАКЛАБ го одржа своето редовно годишно собрание за 2014 година. Во ...

Обука за Примена на меѓународниот стандард MKC ISO 15189:2010 – акредитација на медицински лаборатории

Во рамките на својата програма за работа за 2014 година, Здружението МАКЛАБ на 12 и 13 ноември 2013 год. организираше ...

Учество на меѓународната конференција „КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЛАБОРАТОРИИ 2013„ Опатија, Република Хрватска

Македонското здружение на лаборатории МАКЛАБ во насока на промовирање на работата на здружението во регионот и пошироко учествуваше на Деветтата ...

Обука за Примена на меѓународниот стандард MKC EN ISO/IEC 17025:2006

Македонското здружение на лаборатории МАКЛАБ, согласно својата програма за работа во 2013, организираше дводневна обука за примена на меѓународниот стандард ...

Меѓународна конференција „КВАЛИТЕТ И КОМПЕТЕНТНОСТ 2013„

Меѓународната конференција “Квалитет и компетентност 2013“ во организација на Македонското здружение на лаборатории и инспекциски тела МАКЛАБ и Институтот за ...

Здружението МАКЛАБ го одржа Годишното собрание за 2013 година

На 22.04.2013 година МАКЛАБ го одржа Годишното собрание за 2013 година. Извештајот за работата на МАКЛАБ за 2012 година и ...

МАКЛАБ стана членка на Европската Федерација на Националните Асоцијации на Лаборатории ЕУРОЛАБ

Како резултат на повеќемесечната интензивна комуникација со Секретаријатот на ЕУРОЛАБ,  Македонското здружение на лаборатории МАКЛАБ во месец Април 2013 година ...

МАКЛАБ организираше еднодневна обука на тема “Одредување на мерна несигурност“

Согласно својата програма за работа во 2012 година Македонското здружение на лаборатории МАКЛАБ организираше еднодневна обука на тема „Одредување на ...

МАКЛАБ организираше дводневна обука на тема “Примена на стандардот МКС ENISO/IEC 17020:2006 и запознавање со измените во стандардот MKC EN ISO/IEC 17020:201.

Согласно својата програма за работа во 2012 година Македонското здружение на лаборатории МАКЛАБ организираше дводневна обука на тема „Примена на ...

МАКЛАБ учесник на конференцијата „Компетентност на лабораториите“

Претставници на Македонското здружение на лаборатории МАКЛАБ присуствуваа на конференцијата на тема „Компетентност на лабораториите“ која се оддржа од 10 ...

МАКЛАБ организираше дводневна обука на тема “Примена на стандардот МКС ENISO/IEC 17025:2006 во лабораториите за тестирање и калибрација„

Согласно својата програма за работа во 2012 година Македонското здружение на лаборатории МАКЛАБ организираше дводневна обука на тема „Примена на ...

Одбележување на денот на акредитација

На покана на Иститутот за акредитација на Република Македонија, Здружението МАКЛАБ се вклучи во одбележувањето на Светскиот ден на акредитација ...

Годишно собрание на МАКЛАБ за 2012

Годишното собрание на Здружението МАКЛАБ за 2012 година се одржа на 31.05.2012 во просториите на тренинг центарот на ИАРМ. На ...

Прва работна средба на МАКЛАБ

На 05.04.2012 година во просториите на Стопанска комора на РМ здружението МАКЛАБ организираше работна средба со цел да ги запознае ...

Потпишан е меморандум за соработка со КРОЛАБ

Меѓународната конференција “ Компетентност на лабораториите 2011“ што се одржа во Цавтат, Република Хрватска во организација на Хрватското здружение на ...

МАКЛАБ

телефон: ++389 72 205 808

++389 2 2448 058

e-mail: maklab@maklab.org.mk

МАКЛАБ