На покана на Институтот за акредитација на Република Македонија, Претседателот на македонското здружение на лаборатории и инспекциски тела – МАКЛАБ, Мр. Магдалена Трајковска-Трпевска, присуствуваше на одбележувањето на Светскиот ден на акредитацијата 09 јуни .
На нaстанот поздравни обраќања имаа:
– г-дин Спиро Ристовски, министер за образование и наука во ВладатанаРепубликаМакедонија.
– м-р Дејан Бошковски, генерален директор на АД ,,Електрани на Македонија”,
– м-р БорчеРазмоски, ПретседателнаСоветотна ИАРМи
– д-рТрпеРистоски, директорна ИАРМ.
Со овогодинешната тема на меѓународниот ден на акредитација, ,,Акредитацијата: Обезбедување на доверба во снабдувањето со енергија“ се нагласува значењето и улогата на акредитацијата како и потребата за смалување на емисијата на гасови и потребата за воведување мерки во областа на енергетската ефикасност.
На настанот присуствуваа бројни гости, соработници, претставници на телата за оцена на сообразност, како и претставници од електроенергетскиот сектор и научно-образовните институции.
Во рамките на свеченоста бeа промовирани Годишниот извештај за работата на ИАРМ за 2013 година, наменска брошура на тематика на годинешното мото и видео материјалот за работата на Институтот.

Напишете коментар