Согласно својата програма за работа во месец февруари МАКЛАБ организираше дводневна обука на тема „ Акредитација согласно ISO/IEC 17025:2017 – кои се новините и како истите да се имплементираат “. Обуката се одржа на 08 и 09 февруари во хотел Порта Скопје. Предавачи на обуката беа водечки оценувачи од Институтот за акредитација на РМ. Оваа обука предизвика голем интерес кај лабораториите бидејќи беше прва обука во Македонија на која беа презентирани најновите измени на стандардот ISO/IEC 17025:2017 и истите беа основа за квалитетна интерактивна дискусија во однос на стандардот.

Напишете коментар