Македонското здружение на лаборатории МАКЛАБ, согласно својата програма за работа во 2013, организираше дводневна обука за примена на меѓународниот стандард MKC EN ISO/IEC 17025:2006. Обуката се одржа на 4-ти и 5-ти Јули 2013 година во просториите на ИАРМ. Обуката ја посетуваа слушатели од голем број на лаборатории од различни области. Во текот на обуката слушателите преку интерактивна дискусија со предавачите имаа можност да ги надградат своите знаења во однос на стандардот MKC EN ISO/IEC 17025:2006. Исто така составен дел на обуката беа и вежбите поврзани со реални ситуациии при имплементција на MKC EN ISO/IEC 17025:2006 кои значително им помогнаа на слушателите при разрешување на нивните дилеми и прашања во однос на овој стандард.