Претставници на Македонското здружение на лаборатории МАКЛАБ присуствуваа на конференцијата на тема „Компетентност на лабораториите“ која се оддржа од 10 до 13 Октомври во Шибеник, Хрватска.
Оваа конференција беше во организација на Хрватското здружение на лаборатории Кролаб, со кое МАКЛАБ има потпишано Меморандум за соработка.

На оваа конференција земаа учество претставници на лаборатории од Хрватска, Србија и Босна и Херцеговина, а беше присутен и претставникот на Европското здружение на лаборатории, Eurolab, г-дин Јири Собола, со кој претседателката на МАКЛАБ, г-ѓа Магдалена Трајковска Трпевска, оствари средба и разговараше за идна соработка, односно приклучување на МАКЛАБ во здружението Eurolab.