Годишното собрание на Здружението МАКЛАБ за 2012 година се одржа на 31.05.2012 во просториите на тренинг центарот на ИАРМ. На ова годишно собрание присуствуваа претставници како на членките на здружението така и на потенцијалните членови на МАКЛАБ при што беше усвоен Записникот од работната средба одржана во април 2012, одлуката за висина на чланарината и беше отворена дискусија во однос на Статутот на МАКЛАБ. Во оваа прилока на присутните претставници на лабораториите членки на МАКЛАБ свечено им беа врачени заверените пристапници.