Во организација на МАКЛАБ и ИАРМ од 17-19 Септември 2015 г. во хотел Метропол, Охрид се одржа Втората меѓународна конференција „КВАЛИТЕТ И КОМПЕТЕНТНОСТ 2015„.На учесниците на конференцијата успешна и плодна работа им посакаа претседателката на МАКЛАБ, М-р Магдалена Трајковска Трпевска, директорот на ИАРМ Д-р Трпе Ристоски и претседателот на Кролаб г-н Давор Звиздич. Конференцијата официјално беше прогласена за отворена од страна на заменик министерот за животна средина и просторно планирање, г-н Стево Темелковски. Успешноста на конференцијата најмногу се отсликува во фактот дека истата беше посетена од страна на 120 учесници од Р. Македонија, Русија, Србија, Црна Гора, Хрватска, Бугарија, Турција, Косово и Албанија.

 

Напишете коментар